Image
Ed Spruijt

Gedurende lange tijd was ik (echt)scheidingsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Sinds enkele jaren ben ik met pensioen en heb mijn werkzaamheden met betrekking tot (echt)scheiding geleidelijk afgebouwd.

Er is tegenwoordig veel informatie te vinden over (echt)scheiding en de gevolgen daarvan, zowel voor kinderen, als voor ouders en voor professionals die zich specialiseren in de problematiek rond (echt)scheiding.

Ik verwijs slechts naar www.villapinedo.nl en www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Boek

Van mijn ‘afscheidsboekje’ Twaalf belangen van scheidingskinderen, heb ik nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar.

Een selectie van enkele aanbevelingen

Primaire preventie: voorkomen van problemen

• De overheid bevordert laagdrempelige, voor alle opleidingsniveau toegankelijk, relatie- en (stief)ouderschapsvoorlichting.
• Ouders worden gestimuleerd tot het afleggen van een ‘ouderschapsbelofte’ rond de geboorte van hun kind.
• Ouders krijgen voorlichting over de belangrijkste risicofactor voor scheidingskinderen - langdurige ouderlijke conflicten - en leren daar constructief mee om te gaan.

Secundaire preventie: vroegtijdig opsporen en begeleiden

• Ouders die het samen eens zijn of worden over het (verplichte) ouderschapsplan, worden fiscaal beloond.
• Bevorderd wordt dat laagdrempelige groepsprogramma’s, die ook toegankelijk zijn voor gezinnen met lage inkomens, in elke plaats in Nederland beschikbaar zijn.

Tertiaire preventie: hulpverlenen

• Het gebruik van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt in alle gemeenten in Nederland gestimuleerd.

Bestellen

Het boekje ‘Twaalf belangen van scheidingskinderen’ (50 blz.) is te bestellen via edspruijt@mac.com

Kosten: € 15,- inclusief verzendkosten.