Twaalf belangen van scheidingskinderen 

Twaalf belangen van scheidingskinderen

Een selectie van enkele aanbevelingen

Primaire preventie: voorkomen van problemen

 • De overheid bevordert laagdrempelige, voor alle opleidingsniveau toegankelijk, relatie- en (stief)ouderschapsvoorlichting.
 • Ouders worden gestimuleerd tot het afleggen van een ‘ouderschapsbelofte’ rond de geboorte van hun kind.
 • Ouders krijgen voorlichting over de belangrijkste risicofactor voor scheidingskinderen - langdurige ouderlijke conflicten - en leren daar constructief mee om te gaan.

Secundaire preventie: vroegtijdig opsporen en begeleiden

 • Ouders die het samen eens zijn of worden over het (verplichte) ouderschapsplan, worden fiscaal beloond.
 • Bevorderd wordt dat laagdrempelige groepsprogramma’s, die ook toegankelijk zijn voor gezinnen met lage inkomens, in elke plaats in Nederland beschikbaar zijn.

Tertiaire preventie: hulpverlenen

 • Het gebruik van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt in alle gemeenten in Nederland gestimuleerd.
Het boekje ‘Twaalf belangen van scheidingskinderen’ (50 blz.) is te bestellen via edspruijt@mac.com
Kosten: € 12,- exclusief verzendkosten.

Handboek Scheiden en de kinderen 

Handboek Scheiden en de kinderen

Ed Spruijt en Helga Kormos
2e geheel herziene druk, verschenen mei 2014

De auteurs van deze geheel herziene en geactualiseerde tweede druk van Handboek scheiden en de kinderen presenteren de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding.

Belangrijke nieuwe informatie heeft te maken met:
 • kennis over en inzicht in de effecten van de nieuwe wet van 2009
 • nieuw (inter)nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoek sinds 2010
 • het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdzorg, met name die voor scheiding
 • veel aandacht, ook in de media, voor vechtscheidingen, vooral na enkele familiedrama's
 • nieuwe resultaten uit 2013 van het langjarige onderzoek Scholieren en Gezinnen.eldt een aantal discussiepunten en aanbevelingen.
Kinderen uit nieuwe gezinnen 

Kinderen uit nieuwe gezinnen

Een selectie van enkele aanbevelingen

Primaire preventie: voorkomen van problemen

 • De overheid bevordert laagdrempelige, voor alle opleidingsniveau toegankelijk, relatie- en (stief)ouderschapsvoorlichting.
 • Ouders worden gestimuleerd tot het afleggen van een ‘ouderschapsbelofte’ rond de geboorte van hun kind.
 • Ouders krijgen voorlichting over de belangrijkste risicofactor voor scheidingskinderen - langdurige ouderlijke conflicten - en leren daar constructief mee om te gaan.

Secundaire preventie: vroegtijdig opsporen en begeleiden

 • Ouders die het samen eens zijn of worden over het (verplichte) ouderschapsplan, worden fiscaal beloond.
 • Bevorderd wordt dat laagdrempelige groepsprogramma’s, die ook toegankelijk zijn voor gezinnen met lage inkomens, in elke plaats in Nederland beschikbaar zijn.

Tertiaire preventie: hulpverlenen

 • Het gebruik van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt in alle gemeenten in Nederland gestimuleerd.

Het boekje ‘Twaalf belangen van scheidingskinderen’ (50 blz.) is te bestellen via edspruijt@mac.com
Kosten: € 12,- exclusief verzendkosten.

Boeken | SCHEIDINGSKINDEREN